Opleidingen
____________________

Brandweer

Opleidingen :

- In de periode 2002 t/m 2006 heeft Eutecticum, met eigen cursusmateriaal, vijf maal een alternatieve AGS/ROGS opleiding en vijf maal een alternatieve WVD-deskundige/MPL opleiding verzorgd die goed bij de cursisten in de smaak is gevallen. De oude ROGS opleiding wordt nog jaarlijks door ons gegeven, ondanks het ontbreken van een landelijke examinering door het NBBE.
Indien de structuren en  inhoud van de nieuwe AGS opleiding vaststaat en is “goedgekeurd” zal Eutecticum bijscholingscurssusen gaan verzorgen (met eigen lesmateriaal, casussen en toetsingen) om zodoende , via modules,  te gaan voldoen aan de certiferings-eisen tot AGS functionaris. Ook heeft Eutecticum, met eigen materiaal en casussen, in 2008 een 5 tal cursusdagen verzorgd voor de gezamenlijke MPL opleiding met het NIFV.

Keuzemogelijkheid OGS bijscholing voor de Officier van Dienst

Na afweging en onderzoek zijn er volgens Eutecticum voor de OGS bijscholing voor de Officier van Dienst twee mogelijke opties :

- A) De OGS bijscholingscursus voor officieren van dienst van Eutecticum

- B) De OVD wordt bijgeschoold met een aangepaste versie van de "oude" ROGS/AGS opleiding van Eutecticum ROGS opleiding voor Officieren.

ad A) Bijscholingscursus OGS voor Officieren van Dienst :

- In de meeste regio's is er sprake van een groot verschil in het OGS-kennisniveau bij officieren. Vanwege de vele veranderingen in de officiersopleiding in de afgelopen 25 jaar, de wisselende functie-eisen en persoonlijke verschillen door gevolgde trainingen en opgedane ervaringen, kan vaak niet gesproken worden van een gelijkvormige basiskennis van het OGS werkveld bij officieren. De OGS bijscholing is bedoeld om alle officieren op eenzelfde (minimaal ?) kennisniveau te brengen. Toetsing zal onderdeel uitmaken van deze cursus. De OGS bijscholing zal toets-momenten bevatten waarmee beoordeeld kan worden of de cursist de lesstof - en de casussen begrepen heeft en toe kan passen. Begin 2007 zijn de eerste serie OGS bijscholingscursussen voor Officieren gegeven, inmiddels (eind 2008) zijn een 5 -tal regio's bezig met deze opleiding ( serie van 2 cursusdagen per jaar gedurende 4 jaar).

Ad B) ROGS opleiding voor Officieren

Om verschillenden redenen (zoals het verhoogde risico-profiel van sommige regio's of lange aanrijtijden van de AGS functionaris) stellen sommige regio's extra opleidingseisen aan de Officier van Dienst t.a.v. het OGS-kennisniveau. De ROGS opleiding van Eutecticum wordt nu gericht op het zelfstandig afhandelen van kleinschalige incidenten door de Officier van Dienst en voor de aanpak van de eerste "fasen" van grote(re) incidenten waarbij onderlinge communicatie/afstemming met de AGS / MPL functionaris mogelijk is. Kenmerkend voor deze opleiding zijn de grotere zelfstandigheid van de officier en de grotere diepgang in de lesstof / casussen dan de OGS bijscholingscursus. Een nadeel van deze opleiding is dat er geen landelijke examinering meer is, wel is er een "theoretische"eindtoets door Eutecticum. In 2007 en 2008 zijn er wederom een ROGS-cursussen "oude stijl" gegeven door Eutecticum. Bij voldoende aanmeldignen zal deze cursus ook in 2009 weer worden gegeven.

 

Geneeskundigen / GHOR

-Voor artsen, verpleegkundigen en piloten die in de praktijk te maken krijgen met bijvoorbeeld chemisch besmette slachtoffers heeft Eutecticum een praktijkgerichte basis-opleiding ontwikkeld samen met EMS (Emergency Medical Support). De opleiding (3 tot 6 dagdelen) is gericht op praktische kennis van gevaarlijke stoffen (incl. brandweerinzet), persoonlijke bescherming (praktijkles met apparatuur) en behandel-protocollen voor slachtoffers. Ook bij deze opleiding wordt met behulp van scenario’s de praktijksituatie zoveel mogelijk benaderd. Deze opleiding wordt afgesloten met een toets.