Untitled Document

Trainingen
voor (R)AGS, ROGS, WVD-deskundige of (H)OvD
____________________

De trainingen worden in groepsverband gegeven (maximaal 5 cursisten per trainer), en zo mogelijk, afgestemd op de aanwezige kennis en ervaringen van de deelnemende functionarissen (b.v. door gebruik eigen scenario’s / rampbestrijdingsplannen /aanvalsplannen e.d.).
- Bij de doelgroep OvD/HOvD zijn de trainingen met name gericht op de aspecten besluitvorming en prioriteitsstelling.
- Voor de doelgroep ROGS/(R)AGS-functionarissen en Meetplanleiders zijn de trainingen gericht op : snelheid van optreden, vergroten van inzicht, praktisch uitvoerbare advisering, het gebruik van instrumenten en het geven van duidelijkheid over gevaren, bestrijding en effecten.

De basistraining omvat een training van 3 aaneengesloten dagdelen, waarin via korte scenario’s met beperkte beeldvorming en een algemene behandelstructuur van incidenten gewerkt wordt naar een volledige aanpak van incidenten.
Na de basistraining kunnen refreshments-trainingen volgen waarin specifieke thema’s aan bod kunnen komen.
De refreshments-trainingen worden in 2 dagdelen gegeven.
Desgewenst kan een meerjarenplanning worden gemaakt, waarbij de verschillende facetten of thema’s behandeld kunnen worden (zoals b.v. : besmetting /decontaminatie, rekenmodellen, meet- en monsternemingsapparatuur, gebruik naslagwerken /databanken).